Ekonomi-tek
(Published by the Turkish Economic Association Foundation)

Previous Issues

Volume / Cilt: 5 No: 3 September / Eylül 2016

Contents / İçindekiler

Contributors / Katkı Yapanlar

Editor’s Introduction / Editörün Sunuşu

Articles / Makaleler

Calculation of the Human Development Index for Northern Cyprus Using Economic Measurements from the Post-Conflict Period
Ali Cevat Taşıran, Ceylan Ünver

Cinsiyet ve İl Kırılımlı İnsani Gelişme Endeksi: Türkiye Örneği
Filiz Yeşilyurt, M. Ensar Yeşilyurt, Oğuz Karadeniz, Ferda Esin Gülel, Hülya Kabakçı Karadeniz, Atalay Çağlar

Search This Journal
 
Copyright © 2011 Ekonomi-tek

wm